Tel: +31 (0)76-5720672
Meer dan vijftig jaar ervaring en kennis

Historie

De basis van de huidige onderneming is zo'n 50 jaar geleden gelegd door wijlen de heren H.C. Voeten en P.C. Leppens, Drik en Piet voor bekenden. Zowel in de familie Voeten als in de familie Leppens werd het mooie vak van straatmaker reeds generaties lang uitgeoefend. Nadat zij beiden aanvankelijk een aantal jaren in dienst van de Gemeente Breda als vakbekwaam straatmaker actief zijn geweest, hebben ze samen begin jaren vijftig de stap gewaagd naar het vrije ondernemerschap. 

Het bedrijf maakte in de jaren 50 een gestage groei door, waarbij vele bestratingswerkzaamheden werden uitgevoerd. Dit vooral voor de Gemeente Breda. In die tijd van de zg. wederopbouw zijn door het bedrijf de bestratingen van vele uitbreidingen gerealiseerd. De Bredase wijken IJpelaar, Mariaveld, Brabantpark en Doornbos zijn nagenoeg geheel door Voeten & Leppens van bestrating voorzien. 

Eind jaren vijftig, begin jaren zestig deed mede als gevolg van de voortschrijdende techniek, de mechanisering zijn intrede in het bedrijf er werd er ge├»nvesteerd in vrachtwagens en grondverzetmachines waarmee ook de voorbereidende werkzaamheden voor het straatwerk konden worden aangenomen en uitgevoerd. Eind jaren zestig kregen de heren Voeten en Leppens versterking door toetreding van de jongere garde (zoons). Dit na zich eerst theoretisch vakkundig geschoold te hebben, o.a. door het behalen van het diploma HTS weg- en waterbouw. 

In de jaren zeventig heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld tot een allround wegenbouwbedrijf. Na een kortstondig avontuur begin jaren tachtig in de steenrecycling heeft het bedrijf hierna een gestage ontwikkeling doorgemaakt tot het moderne wegenbouwbedrijf dat het nu is. 

Ondanks het uitgebreide takenpakket dat opdrachtgevers, waaronder gemeenten, bouwbedrijven, wegenbouwbedrijven, industrie, semie-overheid, project-ontwikkelaars als ook partikulieren, geboden wordt, is straatwerk altijd de kernactiviteit van Voeten & Leppens gebleven. In 1993 is de kwaliteit die het bedrijf op bestratings-gebied levert, bezegeld met het SEB-certificaat (erkenning voor het bestratingsbedrijf). 

Een geheel nieuwe ontwikkeling binnen het bedrijf is het zorgdragen voor het totaal realiseren van infrastructurele werken: vanaf planvorming, vormgeving, technische uitwerking in de vorm van een bestek en tekening en uiteraard de algehele uitvoering inclusief begeleiding en co├Ârdinatie met alle betrokken partijen. Al deze expertises zijn binnen onze organisatie aanwezig, ook op het gebied van groenvoorzieningen. De afgelopen jaren hebben wij reeds verscheidene projecten op deze wijze voor verschillende opdrachtgevers uitgevoerd. In dit kader kan ook onze discipline 'industrieservice' genoemd worden. Deze activiteiten omvatten het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden en leveringen op infrastructureel gebied aan bedrijven, instellingen en industrie. 

Al deze ontwikkelingen zijn naast de ruim aanwezige vaktechnische expertise, mogelijk gemaakt door het in eigen beheer, speciaal voor een organisatie als de onze, ontwikkelde computerprogrammatuur. 

Als kroon op het werk, werd in 2000 het VCA **- en het ISO 9001-certificaat behaald. Al met al heeft Voeten & Leppens Wegenbouw zich ontwikkeld tot een bedrijf met een zeer eigentijds karakter dat klaar is voor de toekomst.